Od 18 czerwca 2012 jesteśmy strategicznym partnerem TUI Poland w organizowaniu wyjazdów Incentive Travel

  • Michał & Dawid / HONG KONG

    Poznaj naszych inspiratorów, posłuchaj ich opowieści o miejscach, które zwiedzili, ludziach, jakich poznali, doświadczeniach, jakie wynieśli ze swoich podróży, obejrzyj ich zdjęcia, zainspiruj się.

Strona Główna » Inspiratorzy » Michał & Dawid / HONG KONG

Michał & Dawid / HONG KONG

Od dwóch lat razem latają po świecie, a przy okazji, z lepszym lub gorszym rezultatem, opisują swoje doświadczenia na blogu innastrefa.pl. W wolnej chwili Michał jest fotografem, a Dawid pracuje w koncernie chemicznym.|They have been flying around the world together for two years now, and with better or worse result, describe their experiences on the innastrefa.pl blog. In their feveryday life Michał is a photographer, and David works in a chemical corporation.

„Najbardziej zaskakującym miejscem, w którym byliśmy, jest Chungking Mansions w Hong Kongu. Budynek z zewnątrz wygląda jak większość w okolicy, w środku jednak zaskakuje totalną mieszanką kulturową. |"The most surprising place we've been in is Chungking Mansions in Hong Kong. The building from the outside looks like the majority in the area, but inside it surprises with a total cultural mix.

Kilkanaście pięter kryjących w sobie labirynt klatek schodowych i korytarzy, kilkadziesiąt hosteli, mnóstwo sklepów, warsztatów, prywatnych mieszkań, kantorów, barów, pralni, indyjskich krawców oraz ludzi zajmujących się handlem nie do końca legalnymi rzeczami, a do tego wystające ze ścian kable, cieknąca woda i dziwny zapach. To wszystko powoduje jednoczesne odczucie skrajnych emocji, od fascynacji po strach.”

– Michał & Dawid|A dozen or so floors that contain a maze of staircases and corridors, dozens of hostels, lots of shops, workshops, private apartments, money changers, bars, laundries, Indian tailors and people involved in the trade of not entirely legal things, and cables protruding from the walls, leaking water and a strange smell. All this causes simultaneous feelings of extreme emotions, from fascination to fear. ”

– Michał & Dawid