Polityka prywatności

RODO – obowiązek informacyjny | TravelPP.pl

Polityka ochrony danych osobowych.

Szanowni Państwo, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych TRAVEL PROFI PARTNER Sp. z o.o., ul. 27 Grudnia 5, 61-737 Poznań informuje, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarza dane osobowe klientów.

Jak uzyskać informację na temat sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Oto możliwości kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych osobowych:

adres e-mail: administratordanych@travelpp.pl, adres korespondencyjny: Administrator Danych Osobowych TRAVEL PROFI PARTNER Sp. z o.o., ul. 27 Grudnia 5, 61-737 Poznań.

Źródło danych osobowych.

Twoje dane osobowe pozyskujemy w procesie sprzedaży usług turystycznych. W przypadku gdy rezerwacja nie była dokonywana osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na Twoją rzecz. Dane mogły zostać pozyskane za pomocą formularza kontaktowego.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez TPP.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach:

a)  W celu przygotowania zindywidualizowanej oferty naszych produktów i usług – na podstawie ar.6 ust.1 lit. B) RODO,

b)  W celu udzielenia Ci odpowiedzi na zadanie pytanie albo przesyłania informacji o charakterze marketingowym, w tym innych informacji o naszych usługach i organizowanych przez nas imprezach turystycznych, a także informowania o usługach turystycznych świadczonych przez spółki należące do Grupy TUI lub innych touroperatorów.

Konieczność podania danych osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeżeli z jakiegoś powodu nie podasz nam tych danych będzie skutkować niemożliwością podjęcia w stosunku do Ciebie działań, o których mowa w niniejszym dokumencie, a do których wymagana jest zgoda.

Jakie masz uprawnienia wobec TPP w zakresie przetwarzania danych?

Prawa, które przysługują każdej osobie to:

Udostępnianie Twoich danych podmiotom zewnętrznym.

TPP może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, m.in.: touroperatorom, przewoźnikom, ubezpieczycielom, dostawcom usług hotelowych, dostawcom usług dodatkowych (np.: parkingi, usługi lotniskowe), lokalnym lub krajowym izbom turystyki, kontrahentom realizującym usługi na rzecz TPP. W razie konieczności jesteśmy zobowiązani przekazać Twoje dane osobowe organom państwowym.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych.

TPP przechowuje Twoje dane osobowe:

Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W celu realizacji umowy zawartej z TPP  dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w którym dane mogą być chronione w mniejszym stopniu niż na terenie EOG. TPP potwierdza, że przekazywanie następuje w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami.
Szczegółowy wykaz stopnia ochrony w poszczególnych Państwach znaleźć można na stronie https://giodo.gov.pl/ -> Porady i wskazówki-> Zasady przekazywania danych osobowych do Państw Trzecich.

Zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych osobowych.

TPP przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany do celów wykonania przedmiotu umowy oraz celów statystycznych.

Wnoszenie skarg i zażaleń.

Skargi i zażalenia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz wnieść do organu nadzorczego , którym obecnie jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).