Od 18 czerwca 2012 jesteśmy strategicznym partnerem TUI Poland w organizowaniu wyjazdów Incentive Travel

  • Łukasz i Paulina Łysikowscy / ANGKOR

    Poznaj naszych inspiratorów, posłuchaj ich opowieści o miejscach, które zwiedzili, ludziach, jakich poznali, doświadczeniach, jakie wynieśli ze swoich podróży, obejrzyj ich zdjęcia, zainspiruj się.

Strona Główna » Inspiratorzy » Łukasz i Paulina Łysikowscy / ANGKOR

Łukasz i Paulina Łysikowscy / ANGKOR

Prowadzą dziennik z podróży i poradnik dla chcących odwiedzić opisywane przez nich miejsca https://1000stronswiata.wordpress.com/|

They keep a travel diary and a guide for those who want to visit their places https://1000stronswiata.wordpress.com/

"Spośród wielu miejsc budzących zachwyt i chęć zobaczenia, są takie, które absolutnie dominują nad innymi i znajdują się na szczycie podróżniczej listy marzeń. |"Of the many places that inspire admiration and desire to see, there are such that absolutely dominate others and are at the top of the travel dream list.

Dla nas takim miejscem był Angkor – jedna z najznakomitszych atrakcji archeologicznych na całej ziemi.

Kambodżański kompleks świątyń to najpiękniejsze miejsce, jakie mieliśmy przyjemność widzieć na własne oczy. Kiedykolwiek. Nieprawdopodobnych rozmiarów świątynie, spektakularne ruiny pozwalające przenieść się w czasie o kilkaset lat wstecz, niepowtarzalny klimat i tworzące się w naszych głowach wyobrażenia o ludziach zamieszkujących na tych terenach. To wszystko składa się na niepodrabialne przeżycia.

Angkor nas całkowicie porwał i pozostawił po sobie żywe wspomnienia, do których uwielbiamy wracać. Koniecznie pamiętajcie o tym miejscu planując podróż do Azji Południowo-Wschodniej. Gwarantujemy, że będziecie zachwyceni!”

– Łukasz i Paulina Łysikowscy |For us, Angkor was such a place – one of the most outstanding archaeological attractions on the whole land.

The Cambodian complex of temples is the most beautiful place we had the pleasure to see with our own eyes. Ever. Incredible temples, spectacular ruins that allow you to move back hundreds of years, a unique atmosphere and images of people living in these areas forming in our heads. It all adds up to unmanageable experiences.

Angkor took us completely and left behind vivid memories that we love to come back to. Necessarily to keep in mind this place when planning a trip to Southeast Asia. We guarantee that you will be delighted!”

– Łukasz i Paulina Łysikowscy